Leave Your Message
01020304050607
010203040506070809101112131415161718

Agaç öndüriji we satyjy

ROKHalkara

Öý dünýä topary 1993-nji ýylda 6 golçur kärhanasy bilen döredilen Hytaýda kontrplak we şuňa meňzeş önümleri iň uly öndüriji we eksport ediji. Häzir kontrplak we ajaýyp kontrplak bilen ýüzbe-ýüz bolýan 73 önümçilik setirinden lezzet alýarys.

Her dürli kontrplak öndürijiligimiz her ýyl kontrplakdan düşýän film üçin 220,000m3 we 1,000,000m3.

has giňişleýin gör
65a490dlzn
65a4917gqe

8000+

Konteýnerler Sene çenli eksport edýär
65a4917lix

Üpjünçilik

Birleşen Milletler Guramasynyň global bazary
65a4917fh8

28

Tejribe ýyllary
65a491733p

38

Eksport eden ýurtlarymyz

Biz bütin dünýäde

Faner, MDF, OSB we LVL-iň öňdebaryjy öndürijisi we satyjysy hökmünde tehnologiýa we hil taýdan öňdäki hatarda durmagy maksat edinýäris. agaç panelimiziň ähli ýerlerini yzygiderli gowulandyrýar. Durnukly üpjünçiligimiz, halkara bazarynda güýçli orny eýelemäge kömek edýär we uzak möhletli ösüşi üpjün edýär.
65a491bbbk
has giňişleýin gör

Agent hyzmaty

ROCPLEX Sourcing Agent hyzmatlary Hytaýdan gurluşyk materiallaryny gözlemek barada henizem alada edýärsiňizmi? Şonda bizi saýlamagyňyz akylly bir karar bolar. Bir duralga satyn alyş hyzmatlary bilen häsiýetlendirilen ROCPLEX size garaşylmadyk, ýöne ajaýyp görnüşde Hytaýdan çeşme bermäge mümkinçilik berýär.

Aşakda lezzet alyp boljak peýdalar…
Daşary ýurtdaky ofis
Ajaýyp satyn alyş bölümi we hil gözegçiligi bölümi we elbetde hünärmen söwdagär. Şonuň üçin ROCPLEX-iň ygtybarly daşary ýurt satyn alyş bölümi bolmak üçin ýeterlik ynamy bar. 25 ýyllyk agaç maşgala işi, gurluşyk materiallaryny satyn alýan agentde gowy iş etmek üçin ynamymyzy alalyň.

 • 65a4926on6 Hytaýyň meşhur söwda belligi
 • 65a4926a1x JIANGSU SYITYASY YNANAN ÖNÜMLER
 • 65a4926 wezipe 3 AAA KORPORAT Kredit

Biz nämeEt

agaç öndürmek we globalagency hyzmaty

 • roklex global agent
 • SANATÇYLYK ÖNÜMLERI
 • Möhüm we eksport hyzmaty
 • PLYWOOD OEM HYZMATY
 • GÖRNÜŞ GÖRNÜŞ HYZMATY

BiziňkiMarka

agaç gurluşyk materiallaryny öndürmekde öňdebaryjy

 • 65a492ajn2
 • 65a492aykp
 • 65a492bcuv
 • 65a492b9hk
 • 65a492bq2b
 • 65a492be7t
 • 65a492bdz4
 • 65a492bi5n
 • 65a492bb7x
 • 65a492b3gx